PARTICIPATIENIEUWS

Renovatie toilet in de Beverhof

Renovatie toilet in de Beverhof

De toiletruimte in de Beverhof wordt gerenoveerd tot 1 ruimte een zgn. MIVA toilet, dat betekent dat inwoners met een rolstoel hier ook gebruik van kunnen maken. De nieuwe ruimte wordt voorzien van een zit-toilet, urinoir, aankleedtafel voor het verschonen van baby's,...

Lees meer
Jaarverslag 2022-2023

Jaarverslag 2022-2023

De Participatieraad Beverwijk heeft het jaarverslag over 2022-2023 afgerond. We zijn er zelf erg trots op! Bekijk hier het jaarverslag.

Lees meer

Toegankelijk toilet in het centrum van Beverwijk

Openbaar toilet in Beverhof wordt voor iedereen toegankelijk 19-12-2023, 16:19 Gemeente Beverwijk wil het bestaande toilet in winkelcentrum de Beverhof in 2024 geschikt maken voor personen met een beperking. De gemeente gaat daarover in gesprek met de eigenaar van de...

Lees meer
Geïnteresseerd? meld je aan als lid!!!!!

Geïnteresseerd? meld je aan als lid!!!!!

Geïnteresseerd, Gaat het welzijn van de inwoners van Beverwijk je ook aan het Hart? DENK EN DOE DAN MEE! Meld je aan als lid van de participatieraad! De kerntaak van de Participatieraad is het adviseren aan de gemeente hoe zij geïnteresseerde inwoners kunnen betrekken...

Lees meer
Denk mee – Praat mee

Denk mee – Praat mee

De gemeente Beverwijk heeft een participatiewebsite geïntroduceerd: "Denk mee". Via deze site kunnen de inwoners hun mening delen met de gemeente. https://denkmee.beverwijk.nl/nl-NL/  U kunt meedenken en -praten over op dit moment 2 onderwerpen : Duurzaamheid...

Lees meer
Nieuw contract Regiorijder wmo en leerlingen vervoer

Nieuw contract Regiorijder wmo en leerlingen vervoer

Nieuwe contractpartijen voor RegioRijder vanaf 2024 RegioRijder is weer op de goede weg. Gemeenten verzorgen vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Denk bijvoorbeeld aan de Wmo-taxi of aan leerlingenvervoer. RegioRijder verzorgt het Wmo-vervoer en het...

Lees meer
Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

In de vergadering van 20 maart heeft de Participatieraad Beverwijk besloten om haar jaarverslag over 2022 te combineren met het jaarverslag over 2023. Door omstandigheden is het laatste jaarverslag (2021) pas in november 2022 gepubliceerd en aan de Gemeenteraadsleden...

Lees meer
Servicebus Welzorg op de markt

Servicebus Welzorg op de markt

Welzorg heeft maandelijks op de markt in Beverwijk de servicebus staan. Hier kunt u zonder afspraak kleine reparaties laten uitvoeren zoals banden oppompen, accu controle enz.  De servicebus staat op de 2de woensdag van de maand vanaf 9 uur op de Breestraat. Als het...

Lees meer
financiële ondersteuning sporters met een beperking

financiële ondersteuning sporters met een beperking

Voor inwoners met hoge kosten of een laag besteedbaar inkomen kan een aanvraag voor contributie worden ingediend bij het volwassenfonds sport en cultuur. De gemeente Beverwijk is aangesloten bij dit fonds. De aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair,...

Lees meer
Belasting aangifte zorgkosten.

Belasting aangifte zorgkosten.

Heb je een chronische ziekte of beperking en heb je hoge zorgkosten, bekijk dan dit webinair van Iederin/meerkosten.nl https://youtu.be/HAbqlCPuKO4  

Lees meer
Inburgering

Inburgering

Beëindigen Focusgroep Inburgering   Deze focusgroep werd opgericht in 2020 om mee te denken en reflectie te  geven op inhoud en proces. De nieuwe Wet Inburgering is sinds 1 januari 2022  in gebruik. De Vraag De Focusgroep bestond uit 3 leden van Participatie raad...

Lees meer

Vacature

MEEDOEN we hebben een vacature De participatieraad praat namens de inwoners van Beverwijk mee over onderwerpen die te maken hebben het sociaal beleid. Maar dat kunnen wij niet alleen! Ben je geintresseerd om mee te denken/praten....... Stuur een kort mailtje naar...

Lees meer

Een antwoord op vele vragen

https://www.beverwijkwijzer.nl/ De Beverwijkwijzer wijst u de weg naar organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt. Vooral uw vragen over zorg en ondersteuning, welzijn, wonen, opvoeding en gezin, werk geld en uitkering, vrijwilligerswerk, vervoer,...

Lees meer

Armoede bestrijding

Armoedebestrijding informatiemiddag in Hoofddorp 29 september 2022 Op dit moment worstelen veel mensen met een tekort aan financiën. Dat komt doordat gas, elektra en boodschappen duurder zijn geworden. Uiteraard is dit al gesignaleerd bij onze gemeente Als je een laag...

Lees meer
wij zoeken nieuwe leden voor de participatieraad

wij zoeken nieuwe leden voor de participatieraad

De participatieraad bestaat uit 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Wij denken samen met beleidsambtenaren en andere professionals na over de manier waarop inwoners kunnen worden betrokken bij sociale vraagstukken. De participatieraad buigt zich...

Lees meer
Vervoersbeperkingen RegioRijder

Vervoersbeperkingen RegioRijder

Participatieraad is bezorgd over de continuïteit van het wmo en leerlingenvervoer. 8 gemeenten in noord en zuid kennemerland hebben een gezamenlijk contract met de Regiorijder voor WMO en leerlingenvervoer. Het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) bewaakt namens de...

Lees meer
Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag van 2021 staan al onze activiteiten die we in 2021 hebben uitgevoerd op een rij. Het jaarverslag is te downloaden als pdf-bestand.

Lees meer
Eenzaamheid

Eenzaamheid

De coronapandemie heeft ongetwijfeld grotere eenzaamheid onder sommige groepen veroorzaakt.  De participatieraad heeft in 2021 in de werkgroep Jeugd aandacht besteed aan de specifieke vereenzaming onder jongeren en heeft bij de gemeente gepleit voor een krachtig...

Lees meer
Inburgering

Inburgering

Deze werkgroep is opgericht in 2020 en bestaat uit 3 leden van participatieraad Beverwijk, een bibliotheekmedewerker met aandachtsgebied basisvaardigheden (taal, digitaal, rekenen, computer) en een medewerker van de gemeente uit het sociale domein. In 2020 zijn...

Lees meer
Thuis in Oosterwijk

Thuis in Oosterwijk

Thuis in Oosterwijk is een langlopend project om de woon- en leefkwaliteit in de wijk Oosterwijk te verbeteren. Vanaf 2019 werken we daarin actief samen met inwoners, gemeente, betrokkenen en partners zoals handhaving, het sociaal team, woningbouwverenigingen en SWB....

Lees meer
Dorpsplan Wijk aan Zee

Dorpsplan Wijk aan Zee

Kansen voor welzijn, zorg en sport in het dorp De indruk bestond dat de inwoners van Wijk aan Zee niet tevreden waren over de voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en sport. Daarom is in 2019 onderzoek gedaan naar de behoeften op dat gebied zodat het beleid...

Lees meer
Servicebus Welzorg

Servicebus Welzorg

Welzorg heeft maandelijks op de markt in Beverwijk de servicebus staan. Hier kunt u zonder afspraak kleine reparaties laten uitvoeren zoals banden oppompen, accu controle enz.  De servicebus staat op de 2de woensdag van de maand vanaf 9 uur op de Breestraat. Als het...

Lees meer
Lokaal preventieakkoord

Lokaal preventieakkoord

In het kader van het Lokaal Preventieakkoord kiest elke gemeente twee extra thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. De participatieraad onderzoekt of het mogelijk is om sporten bij een organisatie of vereniging die deel uitmaakt van Uniek Sporten financieel te...

Lees meer
Sporten met een beperking

Sporten met een beperking

Van alle mensen in Nederland, heeft maar liefst 20% een beperking: 3 miljoen mensen. Voor Beverwijk met zijn 41.000 inwoners betekent dit dat grofweg 8.000 inwoners op de een of andere manier mindervalide is. Al deze mensen willen natuurlijk ook sporten, terwijl dat...

Lees meer
Gebruikersgroep Hulpmiddelen IJmond

Gebruikersgroep Hulpmiddelen IJmond

Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Ook praat de groep met de hulpmiddelenleverancier Welzorg over veel voorkomende klachten bij het leveren...

Lees meer
Doelgroepenvervoer ‘Regiorijder’

Doelgroepenvervoer ‘Regiorijder’

Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis van een Wmo-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Een regionale klankbordgroep houdt de kwaliteit van dit vervoer in de gaten. De leden van de klankbordgroep komen uit de participatieraden...

Lees meer
Wie wil meedenken over een inclusief Beverwijk?

Wie wil meedenken over een inclusief Beverwijk?

In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken. Een invalidentoilet is dus geen voorbeeld van inclusie; een toilet dat...

Lees meer
Kracht van meedoen

Kracht van meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van Beverwijk, Velsen en Heemskerk kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid. Ideeen die op tafel liggen: Inwoners vragen wat ze van het idee van een stadspas/IJmondpas vinden. Inwoners naar hun...

Lees meer
WMO-verordening vervangen

WMO-verordening vervangen

De participatieraad heeft geadviseerd om de bestaande Wmo-verordening te vervangen door een verordening Sociaal domein. Dat advies heeft de gemeente overgenomen.  

Lees meer