Kunnen we je helpen?

VEELGESTELDE VRAGEN

Kijk hieronder voor de meestgestelde vragen. Of stuur ons een bericht als jouw vraag er niet bij zit.

Veelgestelde vragen

 

Wat doet de participatieraad? De participatieraad heeft de opdracht te onderzoeken wat inwoners vinden van het sociaal beleid, vooral diegenen die zich niet altijd (kunnen) uiten. Missen ze iets? Kan er iets beter? We luisteren en geven onze bevindingen door aan bestuurders en instellingen. Ons doel is de stem van burgers te laten horen, zowel positief als negatief. Die geluiden laten we horen in onze werkgroepen en contacten met burgers en organisaties.
Wat is het sociaal domein? Alles wat de gemeente doet rond werk, meedoen aan de samenleving en jezelf kunnen redden.  Het gaat hierbij om onderwerpen als schuldhulpverlening, armoedebeleid, ouderzorg en jeugdzorg. Het sociaal domein is een heel belangrijke taak voor de gemeente. Maar liefst de helft van het gemeentelijk budget gaat naar het sociaal domein.
Wanneer komt de IJmondpas er en wat houdt die in? Onze werkgroep is nog bezig met onderzoek en het opstellen van een advies. Volg de berichtgeving hierover op deze site.
Hoe oud moet ik zijn om deel te nemen aan de participatieraad? Iedereen die inwoner is van Beverwijk of Wijk aan Zee en ouder is dan 18 jaar kan lid worden van de participatieraad Beverwijk.
Is er een jongerenraad? Op dit moment werken we samen met de Jeugdraad en Participatieraad van Heemskerk aan de oprichting van een jongerenraad. Jongeren kunnen dan zelf kiezen of zij lid willen worden van de Jeugdraad of de Participatieraad.  
Waar kom ik meer te weten over het Dorpsplan Wijk aan Zee? Het Dorpsplan Wijk aan Zee is een plan dat wij met inwoners, de Dorpsraad van Wijk aan Zee en vertegenwoordigers van de gemeente ontwikkeld hebben. Het gaat over het verbeteren van zorg, welzijn en sport in dit deel van de gemeente. Kijk hier voor meer informatie.
Is de participatieraad onderdeel van de gemeente? Volgens de wet moet de gemeente zorgen dat er participatie is. Onze participatieraad is ingesteld als gevolg van een besluit van de gemeente en we verantwoorden ons aan de gemeente. Maar we zijn onafhankelijk en kunnen onderzoeken en adviseren wat we nodig vinden.
Waar kan ik terecht met een klacht over de gemeente? De participatieraad verzamelt meningen en ervaringen van inwoners maar behandeltgeen individuele klachten. U kunt uw klacht het beste bij de gemeente melden.