Nieuw contract Regiorijder wmo en leerlingen vervoer

Nieuwe contractpartijen voor RegioRijder vanaf 2024

RegioRijder is weer op de goede weg. Gemeenten verzorgen vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Denk bijvoorbeeld aan de Wmo-taxi of aan leerlingenvervoer. RegioRijder verzorgt het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer in de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. De aanbesteding om te komen tot nieuwe contractpartijen voor RegioRijder vanaf 1 januari 2024 is afgerond. De Regiecentrale is gegund aan RMC Amsterdam/Qarin (QR) en de uitvoering van het vervoer zal worden verzorgd door twee van de huidige vervoerders: Munckhof en Atax-de Vries.

Aanleiding tot maatregelen

Al ruim een jaar geleden zijn er maatregelen genomen in het Wmo-vervoer om de dienstverlening in zowel het Wmo-vervoer als het leerlingenvervoer op peil te houden. Dit vanwege de grote chauffeurstekorten in met name het leerlingenvervoer. Hierbij is Wmo-reizigers gevraagd om buiten spitstijden te reizen, alleen bij bepaalde reizen een prioriteitsrit te boeken (bruiloft/uitvaart), ritten vier uur tevoren te boeken en voor ritten >25km een rit via Valys te boeken.

De toename van de chauffeurstekorten bij aanvang van het nieuwe schooljaar in september 2022 heeft ertoe geleid dat de Regiecentrale de Wmo-reiziger actief heeft moeten vragen om te reizen buiten de spitstijden van het leerlingenvervoer. Bij de indeling van de nieuwe routes in het leerlingenvervoer werden ook kaders meegegeven: vaste chauffeurs op hoog bezette routes voor jonge kinderen naar speciaal basisonderwijs, geen vaste chauffeurs op routes naar het voortgezet speciaal onderwijs, hanteren van geclusterde ophaaltijden voor VSO-scholen en beperken van de instroom van leerlingen in het vervoer.

Boekingstijd weer terug naar 1 uur van tevoren

Eind 2022 is een aanbesteding gestart om te komen tot nieuwe contractpartijen voor de Regiecentrale en de vervoerders. De aanbesteding is eind maart 2023 afgerond.

Het capaciteitstekort in het Wmo-vervoer wordt nog steeds veroorzaakt door de inzet van Wmo-chauffeurs in het leerlingenvervoer. Als tijdelijke maatregel zijn er touringcars ingezet waardoor in mei 2023 de boekingstijd in het Wmo-vervoer weer teruggebracht kan worden naar 1 uur van tevoren.  Een volgende stap die mogelijk daarna gezet kan worden is het opheffen van de boekingsstop in de middagspits. De snelheid waarmee de maatregelen afgeschaald kunnen worden blijft afhankelijk van de beschikbare capaciteit in het vervoer.

Uitkomsten aanbesteding

De Regiecentrale is gegund aan de combinatie RMC Amsterdam/Qarin (QR). Deze organisatie heeft op de kwaliteitscriteria de hoogste score behaald. In de beoordeling is voor 70% op kwaliteit en 30% op prijs gegund. Uit de inschrijving blijkt dat QR het belang ziet van een reizigersadviesfunctie en kansen ziet in het combineren van Vraagafhankelijk vervoer en Groepsvervoer. QR draagt hier innovatieve ideeën over aan en de bedrijfsvoering wordt hierop ingericht.

Het vervoer zal vanaf 1 januari 2024 worden uitgevoerd door twee van huidige vervoerders van RegioRijder: Munckhof Taxi B.V. Zaandam en A-Tax De Vries Taxi B.V., een MKB-bedrijf uit Hillegom, beide hadden de beste inschrijving en hebben een sterke verankering in het werkgebied.

Duurzaamheid

Bij de aanbesteding is ingezet op een zo duurzaam mogelijk wagenpark. Uiterlijk 1 augustus 2024 moeten alle personenauto’s en lage taxibussen zero-emissie zijn, voor de hoge taxibussen en de rolstoelbussen is een langere periode gegeven in verband met regelgeving en levering: vanaf 1-1-2027 moeten deze ook 100% Zero Emissie zijn.

Bij de invoering van Zero Emissie is een bonus/malusregeling van toepassing bij het (al dan niet) halen van de doelstelling.

RegioRijder weer op de goede weg

De aansturing vanuit de betrokken gemeentes richt zich dit jaar op het op peil brengen en houden van de dienstverlening in het huidige systeem en de implementatie van het nieuwe systeem.

In april 2023 is gestart met het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Op dit moment ontvangt RegioRijder over 0,3% van alle ritten een formele klacht. Resultaten van het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek verwachten we in de zomer. RegioRijder zet, met deze veranderingen op komst, in op zoveel mogelijk continuïteit met zoveel mogelijk vertrouwde gezichten en dezelfde chauffeurs. Elke verandering moet leiden tot een verbetering waar uiteindelijk iedereen voordeel bij heeft.