wij zoeken nieuwe leden voor de participatieraad

De participatieraad bestaat uit 7 tot 12 vrijwilligers met verschillende achtergronden. Wij denken samen met beleidsambtenaren en andere professionals na over de manier waarop inwoners kunnen worden betrokken bij sociale vraagstukken. De participatieraad buigt zich over vragen als:

  • wat is de beste manier om met cliënten over het beleid te praten: aan de keukentafel, digitaal of via het netwerk?
  • Hoe kunnen we in contact komen met moeilijk bereikbare doelgroepen zoals mensen met een taalachterstand?
  • Hoe betrekken we kinderen en jongeren bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn?
  • Hoe kunnen we inwoners en belangenbehartigers met goede ideeën een grotere rol geven?

 Wie zoeken we?

  • Je bent een betrokken inwoner van Beverwijk of Wijk aan Zee, geen gemeenteraadslid en niet in dienst van de gemeente of zorg- of welzijnsaanbieders.
  • Je bent een netwerker die het belangrijk vindt dat inwoners, waaronder gehandicapten, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, jongeren met een zorgvraag of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zelf kunnen meepraten over wat er nodig is voor hun zelfredzaamheid en welzijn.
  • Je hebt er plezier in om samen met anderen na te denken over hoe de participatie kan worden vormgegeven en om diverse werkvormen te ontwikkelen. Kennis van of ervaring met maatschappelijke beleidsvragen is handig, maar interesse en betrokkenheid bij sociale vraagstukken is het belangrijkst.

De participatieraad wil een afspiegeling zijn van de inwoners van de gemeente Beverwijk.

De participatieraad Beverwijk werkt nauw samen met de participatieraden Velsen en Heemskerk

Wat wordt van de leden verwacht?

  • De leden zijn op persoonlijke titel lid van de participatieraad.
  • Je kunt en bent ook bereid om gemiddeld een paar uur per week te investeren in het werk voor de participatieraad.
  • Je hebt de intentie om tenminste één termijn van vier jaar vol te maken.

Vergoeding
De leden van de participatieraad ontvangen een vergoeding van een bedrag van € 50 per vergadering (maximaal 12 vergaderingen per jaar).

Geïnteresseerd?

Stuur een bericht met motivatie naar onderstaande link tav Cees Hamers. Ook voor vragen kun je bij Cees terecht.  We nodigen geschikte kandidaten uit voor een kennismaking.

De Participatieraad zoekt ook jongeren om mee te denken over hun vertegenwoordiging.