Dorpsplan Wijk aan Zee

Kansen voor welzijn, zorg en sport in het dorp

De indruk bestond dat de inwoners van Wijk aan Zee niet tevreden waren over de voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en sport. Daarom is in 2019 onderzoek gedaan naar de behoeften op dat gebied zodat het beleid goed afgestemd kon worden en zodat de gemeente kon aansluiten bij plannen van diverse organisaties zoals Heliomare en de Stichting Dorpshuis De Moriaan.

Het onderzoek is uitgevoerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeente, de participatieraad Beverwijk en inwoners van Wijk aan Zee, ondersteund door een onderzoeksbureau. De werkgroep heeft met 15 organisaties plezierige en constructieve gesprekken gevoerd over:  

  • de eigen toekomstplannen, met name in relatie met Wijk aan Zee;
  • hoe men een bijdrage zou kunnen kan leveren aan de behoeften van de inwoners; 
  • op welke wijze de inwoners zelf daarbij betrokken kunnen worden;
  • wat daarvoor nodig is.  

Alle organisaties gaven aan een rol te kunnen en willen spelen in Wijk aan Zee. De werkgroep heeft de inbreng van alle partijen verwerkt in een ‘plan voor het dorp’ met kansen voor de korte termijn  (2021) en voor de langere termijn (met doorlooptijd tot circa 2025-2027).

Meer weten? Kijk op de website van Dorpsplan Wijk aan Zee