Over de participatieraad

HET SOCIALE DOMEIN

De participatieraad zorgt ervoor dat inwoners kunnen meepraten over het sociale beleid van de gemeente Beverwijk.

Het sociale domein: de sociale taken van de gemeente

De gemeente heeft belangrijke sociale taken. Denk aan hulp bij het huishouden, bij het vinden van werk en bij de opvoeding. Maar het gaat ook over samen een betere leefomgeving maken. Dat noemen we het sociale domein. En dat is het werkgebied van de participatieraad. Het sociaal domein loopt als een rode draad door onze samenleving en iedereen krijgt er mee te maken: jong en oud.

Contact leggen

De participatieraad is ingesteld op basis van een verordening (een gemeentelijke wetgevende regeling) uit 2018. We brengen Beverwijkers, welzijns- of zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente met elkaar in contact. Om over belangrijke thema’s te praten, zoals over werk en inkomen, hulp thuis en activiteiten voor jongeren. Zodat er plannen komen waar Beverwijkers echt iets aan hebben en iedereen mee kan blijven doen in zijn of haar woonomgeving. We werken met behulp van een stappenplan.

Verbinden op verschillende manieren

De participatieraad komt een keer per maand bij elkaar, ze bestaat uit 7 tot 12 Beverwijkers en adviseert de gemeente op zelfgekozen thema’s binnen het sociale domein. Dat kunnen onderwerpen rondom jeugd zijn, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning of armoedebestrijding. We sluiten zoveel mogelijk aan bij actuele thema’s die leven binnen de gemeente Beverwijk en adviseren de gemeente hoe het overleg zo goed mogelijk te organiseren, bijvoorbeeld aan de overlegtafel, digitaal, via een peiling of in persoonlijk contact. Per vraag kijken we welke inwoners een bijdrage kunnen leveren en op welke wijze zij betrokken kunnen worden. Onze taak is te verbinden. We doen dat met respect, we zijn integer en laten een ieder in zijn of haar waarde.

We zijn onafhankelijk, maar werken ook samen met de beleidsmedewerkers van de gemeente. Zij maken tenslotte beleid!