Inburgering

Deze werkgroep is opgericht in 2020 en bestaat uit 3 leden van participatieraad Beverwijk, een bibliotheekmedewerker met aandachtsgebied basisvaardigheden (taal, digitaal, rekenen, computer) en een medewerker van de gemeente uit het sociale domein.

In 2020 zijn tijdens een bijeenkomst de ervaringen opgehaald van statushouders en gezinsmigranten. In 2021 zijn gesprekken gevoerd met enkele mensen die al ingeburgd zijn over de manier waarop de vorige Wet Inburgering werkt.

Volgens de nieuwe Wet inburgering bestaat het inburgeringsproces uit de volgende onderdelen:

  • een brede intake
  • brugklas* incl. Participatieverklaringstraject (PVT)
  • module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
  • drie leerroutes.

Activiteiten van de werkgroep:

  • We kijken of er samengewerkt kan worden bij het inburgingsproces met het Taalhuis en de bibliotheek.
  • We onderzoeken of het mogelijk en nuttig is om de statushouders/ inburgeraars een gratis bibliotheekpas te geven via het minimabeleid.
  • De bibliotheek bekijkt hoe statushouders via de gemeente aan rondleidingen, spreekuren, taal-cafés en meeleesclubs kunnen meedoen.
  • In de planning voor de zomer in 2022 staat een ‘klantenreis’ waarmee we gaan kijken hoe nieuwkomers de nieuwe Wet inburgering ervaren en hoe alle organisaties samenwerken.