Publicaties

Agenda’s participatieraad

 • Datum 1
 • Datum 2

Verslagen participatieraad

 • Datum 1
 • Datum 2

 

 

Werkwijze

Een werkgroep wordt ingesteld door de participatieraad maar werkt vaak onafhankelijk. De werkwijze is meestal als volgt:

 • Oriëntatiefase: waar gaat het over? welke informatie is beschikbaar?
 • Bepalen van de vraagstelling: wat is precies het probleem?
 • Maken van een planning: hoe gaan we het aanpakken?
 • Raadplegen van de inwoners: wat gaan we aan wie vragen en hoe?
 • Adviseren op basis van wat uit de raadpleging is gekomen en rapporteren aan de beleidsmakers (college van B&W en gemeenteraad)
 • Terugkoppelen: hoe vertellen we het resultaat aan de geraadpleegde inwoners?
 • Monitoren: doet de gemeente iets met onze conclusies en hoe pakt dat uit?