Geïnteresseerd? meld je aan als lid!!!!!

Geïnteresseerd, Gaat het welzijn van de inwoners van Beverwijk je ook aan het Hart?

DENK EN DOE DAN MEE!

Meld je aan als lid van de participatieraad!

De kerntaak van de Participatieraad is het adviseren aan de gemeente hoe zij geïnteresseerde inwoners kunnen betrekken bij haar plannen in het sociaal domein. Iedereen doet er toe en moet kunnen meedoen in de samenleving, ongeacht een beperking, afkomst, leeftijd of inkomen. We vragen ook zorg- en welzijnsorganisaties met ons mee te denken.