Gemeente Beverwijk wil het bestaande toilet in winkelcentrum de Beverhof in 2024 geschikt maken voor personen met een beperking. De gemeente gaat daarover in gesprek met de eigenaar van de Beverhof. Dat besloot het college van burgemeester & wethouders op 19 december.

Een extra openbaar toilet in het centrum van Beverwijk is al langere tijd de wens van centrumbezoekers, politiek en gemeentebestuur. Eerdere pogingen om een openbaar toilet te realiseren, hebben om verschillende redenen helaas niet tot resultaat geleid. 

College geeft voorkeur aan openstellen toilet in de Beverhof 

Het afgelopen half jaar zijn 3 opties overwogen en besproken met belanghebbenden: 

  • het openstellen van het toilet in winkelcentrum de Beverhof
  • gebruikmaken van leegstaand vastgoed in de Begijnenstraat 
  • een los toiletgebouw in de buurt van de Breestraat. 

Op 19 december verkoos het college van burgemeester & wethouders het openstellen van het toilet in de Beverhof als voorkeursoptie.

Voorkeursoptie bespaart tijd en kosten

Het gebruikmaken van een bestaande voorziening zoals in de Beverhof heeft wat het college betreft prioriteit. Doordat alle voorzieningen al aanwezig zijn, worden kosten en tijd bespaard. 

Toilet moet toegankelijk zijn voor personen met een beperking

Voorwaarde is wel dat het toilet toegankelijk wordt voor personen met een beperking. De huidige ruimte bestaat uit twee losse toiletten. Daarvan wordt één toiletruimte gemaakt. Die ruimte wordt toegankelijk voor iedereen. Er komt ook een mogelijkheid om baby’s te verschonen. 

Het toilet moet in 2024 open zijn

De gemeente gaat met de eigenaar van de Beverhof in gesprek over de voorwaarden, kosten en te maken afspraken. Uitgangspunt is dat het toilet in goed overleg met de participatieraad wordt ingericht en in 2024 open gaat. De toiletvoorziening moet straks online en offline goed vindbaar en zichtbaar zijn. Dat geldt ook voor bestaande toiletvoorzieningen die nu nog niet vindbaar zijn.