Kracht van meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van Beverwijk, Velsen en Heemskerk kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid. Ideeen die op tafel liggen:

  • Inwoners vragen wat ze van het idee van een stadspas/IJmondpas vinden.
  • Inwoners naar hun ervaringen vragen via online platforms en ze ook betrekken bij het onderwerp ‘armoede’.
  • De participatieraad en de focusgroep uitbreiden met iemand die kennis heeft van armoede.

Het advies

Op basis van informatie uit de drie gemeenten stelden de participatieraden eerder al een gezamenlijk advies op met als belangrijkste punten:

  • Zorg dat de bestaande hulp in de IJmondgemeenten beter bekend wordt bij de inwoners en ook de manier waarop de hulp te krijgen is.
  • Zorg voor begeleiding van mensen die ondersteuning nodig hebben.
  • Onderzoek of het zin heeft om een IJmondpas in te voeren waarmee inwoners met een laag inkomen automatisch gebruik kunnen maken van de bij hun passende regelingen.