financiële ondersteuning sporters met een beperking

Voor inwoners met hoge kosten of een laag besteedbaar inkomen kan een aanvraag voor contributie worden ingediend bij het volwassenfonds sport en cultuur. De gemeente Beverwijk is aangesloten bij dit fonds. De aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals een docent, maatschappelijk werker of buursportcoach. 

U kunt ook contact opnemen met Deen v. Ooijen tel.nr. 06-19080102 of mail naar beverwijkheemskerk@unieksporten.nl