Doelgroepenvervoer ‘Regiorijder’

Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis van een Wmo-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Een regionale klankbordgroep houdt de kwaliteit van dit vervoer in de gaten. De leden van de klankbordgroep komen uit de participatieraden of zijn gebruikers van het vervoer van acht gemeenten in Zuid Kennemerland en de IJmond.

De klankbordgroep Doelgroepenvervoer adviseert gevraagd en ongevraagd aan het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) over hoe het vervoer het beste kan worden uitgevoerd voor de inwoners.

Voor de adviezen wordt vaak gebruik maakt van onderzoeken zoals het ‘Klanttevredenheidsonderzoek WMO en Leerlingenvervoer’ van ZorgfocuZ uit augustus 2020. Een ongevraagde advies van de klankbordgroep is bijvoorbeeld dat vervoerder Regiorijder ook een prioriteitsrit kan uitvoeren naar het ziekenhuis als inwoners daarom vragen.