Inburgering

Beëindigen Focusgroep Inburgering

 

Deze focusgroep werd opgericht in 2020 om mee te denken en reflectie te  geven op inhoud en proces. De nieuwe Wet Inburgering is sinds 1 januari 2022  in gebruik.

De Vraag

De Focusgroep bestond uit 3 leden van Participatie raad Beverwijk, een bibliotheekmedewerkster met aandachtgebied basisvaardigheden (taal, digitaal, rekenen, computer), en een gemeente ambtenaar van het sociale domein. In februari 2020 is er een bijeenkomst geweest met de doelgroep statushouders.  Er werd besproken over hun  eigen ervaringen met de inburgering.  In 2021 zijn gesprekken georganiseerd met een paar ex-inburgeraars uit Beverwijk om de efficiëntie van de vorige Wet Inburgering te onderzoeken.

Het Werkproces

Het inburgeringsproces van de toekomstige inburgeraars, volgens de nieuwe Wet inburgering is verdeeld in de volgende onderdelen: Brede intake, Brugklas* incl. Participatieverklaringstraject (PVT), Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), en de 3 leerroutes. Er is gesproken over het verbreden van de samenwerking tussen de gemeente, het Taalhuis en de bibliotheek als een onderdeel daarvan. Het doel was om te onderzoeken naar de mogelijkheid om de statushouders/ inburgeraars een gratis bibliotheekpas te geven.

Ook heeft de gemeente in samenwerking met de bibliotheek gezocht naar een mogelijkheid ter bevordering van de inburgering, om aan statushouders verschillende faciliteiten aan te bieden zoals rondleidingen, spreekuren, taal cafés en mee leesclubs.

In de planning ergens vóór de zomer in 2022 was in de agenda opgenomen om een z.g   klantenreis / onderzoek te doen met het doel om te peilen hoe men de nieuwe Wet inburgering ervaart en hoe efficiënt de contacten tussen de organisaties binnen het netwerk zijn. Helaas kon deze klantenreis door corona niet uitgevoerd worden.

Advies/ Resultaat

Het meedenken, meepraten en klankbord zijn voor het proces en beleidskeuzes. Een van de belangrijkste doelen die deze focusgroep bereikte, was het opbouwen van een intensief en vruchtbaar  contact tussen de gemeente en de openbare bibliotheek in Beverwijk, als een van de partners van het Taalhuis. 

Het contact met bibliotheek en de leden van de focusgroep blijft gehandhaafd. De bibliotheek is een belangrijk onderdeel in onze samenleving.