De leden van de participatieraad zijn:

 

Cees Hamers

Cees Hamers

Voorzitter

Cees Hamers woont in Wijk aan Zee. Is lid vanaf de vorming van de raad en sinds mei 2021 voorzitter met de opdrachten om samen met de leden het functioneren van de raad te optimaliseren en nieuwe leden te werven. Participeert zelf o.a. actief in de IJmondiale werkgroep Jeugd, de Werkgroep Wijk aan Zee en in het opzetten van een Jeugdraad Beverwijk.

Ada Beijerbergen

Ada Beijerbergen

lid

Ik woon in Beverwijk en ben sinds september 2018 lid van de participatieraad Beverwijk. Verder maak ik deel uit van het participatie-overleg IJmond.

Ik houd me o.a. bezig met het armoedebeleid en doe dit zowel in de Beverwijkse als de IJmondiale werkgroep. Bij dit onderwerp is de mening en input van burgers heel belangrijk gebleken.

Barbara Rietkamp

Barbara Rietkamp

Ik woon in Beverwijk en ben lid van de participatieraad van Beverwijk sinds april 2018. Ik vind het belangrijk dat alle inwoners meedoen en meedenken over allerlei onderwerpen binnen het sociaal domein.

Gerrie Lischer

Gerrie Lischer

lid

Ik woon in Beverwijk en heb een beperking vanaf 1995. Mijn streven is een inclusief  Beverwijk/Wijk aan zee, wat betekent dat mensen met een beperking ook de zee in kunnen en overal aan mee kunnen doen,  zoals kunnen sporten. Ik participeer in de klankbordgroep Spoorzone, IJmondiaal in de werkgroep Hulpmiddelen en regionaal in de Klankbordgroep RegioRijder. 

Leen Wieringa

Leen Wieringa

Willem Paardekoper

Willem Paardekoper

Overige leden

Overige leden

In 2023 hebben wij 2 nieuwe leden erbij gekregen t.w.

Nulifer Sanli

Toine Weel