Vervoersbeperkingen RegioRijder

Participatieraad is bezorgd over de continuïteit van het wmo en leerlingenvervoer.

8 gemeenten in noord en zuid kennemerland hebben een gezamenlijk contract met de Regiorijder voor WMO en leerlingenvervoer. Het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) bewaakt namens de gemeenten het contract met de Regiorijder.

Ivm met een groot tekort aan chauffeurs zijn er problemen de ritten zo te plannen dat de continuïteit te waarborgen is.

Daarom is besloten om onderstaande extra regels in te stellen zolang er een tekort aan chauffeurs is.

1. Om uw rit meer dan vier uur van tevoren te reserveren dit geldt niet voor de terugrit en aanvraag via taxizuil in bv ziekenhuizen

2. Om voor een reis langer dan 25 kilometer met Valys te reizen.

3. indien mogelijk, buiten de drukke tijden te reizen. De drukste tijden zijn tussen 07.30 en 09.30 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur.

Het kan soms gebeuren dat de telefooncentrale u vraagt of u op een andere tijd kunt reizen. 

Het WMO vervoer zal naar verwachting in de schoolvakantie minder onder druk staan maar vanaf september als de scholen weer gaan starten is dit weer het probleem.

De participatieraad heeft een brief gestuurd naar het R.C.T. en haar zorgen kenbaar gemaakt en waar mogelijk ondersteuning aan te bieden.