Jaarverslag 2022

In de vergadering van 20 maart heeft de Participatieraad Beverwijk besloten om haar jaarverslag over 2022 te combineren met het jaarverslag over 2023. Door omstandigheden is het laatste jaarverslag (2021) pas in november 2022 gepubliceerd en aan de Gemeenteraadsleden uitgereikt. Dit verslag staat op deze site en is op verzoek ook in een boekje beschikbaar. Verzoek richten aan info@participatieraadbeverwijk.nl. Het jaarverslag 2022/2023 komt uit in december aan het eind van dit jaar.