Thuis in Oosterwijk

Thuis in Oosterwijk is een langlopend project om de woon- en leefkwaliteit in de wijk Oosterwijk te verbeteren. Vanaf 2019 werken we daarin actief samen met inwoners, gemeente, betrokkenen en partners zoals handhaving, het sociaal team, woningbouwverenigingen en SWB. Door de krachten te bundelen, kunnen we gerichtere stappen zetten. De participatieraad neemt deel aan zowel het strategisch overleg als aan het uitvoerend overleg.

Vragen waar we mee aan de slag zijn:

  • Hoe ervaren inwoners de veiligheid in de buurt?
  • Welke laagdrempelige informatievoorzieningen zijn er?
  • Hoe maken we verbinding met bewoners in de buurt, maar ook met andere voorzieningen waardoor die elkaar kunnen versterken?
  • Hoe faciliteren en begeleiden we initiatieven van bewoners uit de wijk zelf?

Omdat we het belangrijk vinden dat de bewoners van Oosterwijk een plek hebben om hun vragen, ideeën en zorgen te kunnen delen, is op het Europaplein een informatiepunt gestart: Wijkpunt Oosterwijk (voorheen: de Wijkwinkel).