Armoede bestrijding

Armoedebestrijding informatiemiddag in Hoofddorp 29 september 2022

Op dit moment worstelen veel mensen met een tekort aan financiën. Dat komt doordat gas, elektra en boodschappen duurder zijn geworden. Uiteraard is dit al gesignaleerd bij onze gemeente

Als je een laag inkomen hebt kan je in aanmerking voor een financiële bijdrage. Dat moet je wel zelf aanvragen bij de gemeente. Veel mensen kunnen dat niet aanvragen of schamen zich daarvoor. Dan kan je in armoede terecht komen.

Op 29 september was een informatiemiddag georganiseerd over armoede en Armoedebestrijding door Gemeente Haarlemmermeer en Stichting Leergeld Haarlemmermeer. 

Voor iedere deelnemer lag een boek op de stoel klaar met de titel: “Schone Lei. Geschreven door Sandra Doevendans

Zij schreef dit boek naar haar eigen ervaring over op welke manier Sandra omgegaan is met haar problemen en haar eigen armoede.

Wellicht een aanrader om te lezen. Tijdens de bijeenkomst zijn er twee onderwerpen aan de orde gekomen.

 Jeugd en armoede

Voor de jeugd is de impact van armoede groot.

Zijn jongeren nog wel zo gelukkig als voorheen? Niet alleen de Coronacrisis is van invloed op een gevoel minder gelukkig te zijn, ook financiële problemen waarmee sommige ouders worstelen draagt daaraan bij? Opeens kunnen dingen niet meer die vroeger wel konden. Zoals op vakantie gaan, op een club of op muziekles en nog meer belangrijke dingen. Eerst isolatie door de Coronapandemie en nu een isolatie omdat er geen geld meer is voor leuke dingen. Voor de jeugd is deze verandering erg groot. Onderzoek heeft dan ook uitgewezen dat veel jongeren minder gelukkig zijn dan een paar jaar terug.

Armoede heeft negatief effect een aantal op een aantal belangrijke ontwikkelingen voor jongeren:

  • Op sociaal – emotioneel gebied. Het vergroot een negatief zelfbeeld, veroorzaakt sociaal isolement en vergroot pestgedrag
  • Op gezondheid. Minder gezond eten en bewegen met als gevolg overgewicht en gezondheidsproblemen als gevolg daarvan. Het heeft en negatief effect op levensverwachting.
  • Op opgroeien in minder veilige omgeving. Jongeren ontmoeten minder goede rolmodellen en hebben minder faciliteiten om zich te ontplooien.

 Geldstress en schulden.

Geldstress: is de grootste stress factor. Het brein gaat anders werken en het lichaam geeft onderliggende klachten bij geldproblemen. Over het algemeen willen mensen niet graag laten weten dat zij in armoede leven. Liever zo verder leven dan hulp zoeken. Daarom is het belangrijk om bij vermoeden van armoede in een gezin voorzichtig vertrouwen op te bouwen om te kunnen helpen.

Hulpverleners zoals medewerkers sociale teams, huisartsen, Scholen, GGD, Voedselbanken de gemeente hebben een signalerende taak. Maar dat geldt ook voor familie, buren en bekenden. Samen kunnen we iets betekenen voor mensen die in (stille) armoede leven en voor hun kinderen.

 Het was het een middag vol met informatie.