Subsidie voor mantelzorgers en vrijwilligers

De werkgroep heeft 2017 geadviseerd om:

  • de subsidieregeling niet in te voeren per 1 januari 2018;
  • de subsidieaanvragen te behandelen volgens de concept-subsidieregeling;
  • bij de betrokken organisaties te polsen wat zij vinden van de subsidieaanvraag-nieuwe-stijl ;
  • hiervoor eventueel een bijeenkomst te organiseren.

De gemeente heeft deze voorstellen overgenomen.