Geen advies Inkoop huishoudelijke hulp

De twee werkgroepen die zich bezighielden met de Inkoop van huishoudelijke hulp zijn in 2020 opgeheven. Zij richtten zich vooral op de kwaliteitseisen bij de inkoop. Omdat volgens de gemeente de GGD de inspectie uitvoert en onverwachts de werkplek kan bezoeken, is het niet nodig om nog te monitoren.  Er is geen nieuw schriftelijk advies uitgebracht.