wij zoeken nieuwe leden voor de participatieraad en jeugdraad

De Participatieraad Beverwijk is een door de gemeente ingestelde onafhankelijke raad. Ze adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over hoe inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee gehoord kunnen worden over ontwikkelingen en beleid in het sociale domein. Ze zoekt daarbij met name naar inwoners die niet vanzelfsprekend aan het woord zijn of de wegen naar de politiek kennen.”

De Participatieraad Beverwijk onderzoekt hoe inwoners betrokken zijn bij beleidsvorming over: werk, inkomen, schulden, wonen, hulp en hulpmiddelen, welzijn, zorg, jeugd en de inclusieve samenleving van Beverwijk. Kortom onderwerpen waar elke Beverwijker of Wijk aan Zeëer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

Hoe ziet de Participatieraad er uit?
De Participatieraad bestaat uit 12 betrokken inwoners van de gemeente. De Participatieraad wil als geheel een afspiegeling zijn van de Beverwijkse samenleving. Dus Beverwijkers jong tot ouder, verschillende opleidingen, met en zonder beperking, al dan niet met een migratieachtergrond, man en vrouw. De Participatieraad onderzoekt voor de toekomst de vorming van een aparte Jeugdraad Beverwijk. Ook daar zoekt zij kandidaten voor.

Wat wordt van de leden verwacht?
– De leden zijn op persoonlijke titel lid van de Participatieraad.
– Je beschikt over een actief netwerk in de Beverwijkse samenleving en/of je bent deskundig en hebt ervaring op één of meerdere terreinen binnen het sociaal domein.
– Je bent inwoner van Beverwijk of Wijk aan Zee en je hebt een aantoonbare binding met de Beverwijkse samenleving.
– Je kunt en bent ook bereid om gemiddeld een paar uur per week te investeren in het werk voor de Participatieraad.
– Je hebt de intentie om tenminste één termijn van vier jaar vol te maken.

Vergoeding?
De leden van de Participatieraad ontvangen een vergoeding van een bedrag van     € 50 per vergadering (maximaal 12 vergaderingen per jaar).

Procedure?
Wij roepen belangstellenden op voor eind september 2022 te reageren op deze advertentie.
Je kunt een brief met toelichting sturen naar de Participatieraad Beverwijk t.a.v. Cees Hamers, Relweg 57 1949 EC Wijk aan Zee of een e-mail sturen aan: info@participatieraadbeverwijk.nl
Je kunt ook telefonisch contact opnemen met

Cees Hamers, voorzitter: 06-83335552