Toegankelijkheid sociale regelingen

Samen met de gemeente onderzoekt de participatieraad of inwoners die een beroep willen doen op de sociale regelingen van Beverwijk, goed de weg kunnen vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Dit noemen we de toegang tot het sociale domein.

In 2019 heeft een werkgroep samen met een beleidsambtenaar van het sociale domein  een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Doel van deze bijeenkomsten was om de inwoners van Beverwijk te bevragen over de toegankelijkheid van de sociale regelingen.

Deze regelingen bleken moeilijk te vinden.

Na deze bijeenkomsten, die goed werden bezocht, is de informatie, die de inwoners hebben gegeven, verzameld en deels meegenomen in de aanpassing van het beleid.