De participatieraad heeft geadviseerd om de bestaande Wmo-verordening te vervangen door een verordening Sociaal domein. Dat advies heeft de gemeente overgenomen.