Vervoer

Alle berichten over vervoer:

Nieuw contract Regiorijder wmo en leerlingen vervoer

Nieuw contract Regiorijder wmo en leerlingen vervoer

Nieuwe contractpartijen voor RegioRijder vanaf 2024 RegioRijder is weer op de goede weg. Gemeenten verzorgen vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Denk bijvoorbeeld aan de Wmo-taxi of aan leerlingenvervoer. RegioRijder verzorgt het Wmo-vervoer en het...

Vervoersbeperkingen RegioRijder

Vervoersbeperkingen RegioRijder

Participatieraad is bezorgd over de continuïteit van het wmo en leerlingenvervoer. 8 gemeenten in noord en zuid kennemerland hebben een gezamenlijk contract met de Regiorijder voor WMO en leerlingenvervoer. Het Regionaal Contractmanagent Team (RCT) bewaakt namens de...

Doelgroepenvervoer ‘Regiorijder’

Doelgroepenvervoer ‘Regiorijder’

Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis van een Wmo-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Een regionale klankbordgroep houdt de kwaliteit van dit vervoer in de gaten. De leden van de klankbordgroep komen uit de participatieraden...