Toegankelijkheid

Alle berichten over toegankelijkheid:

Toegankelijk toilet in het centrum van Beverwijk

Openbaar toilet in Beverhof wordt voor iedereen toegankelijk 19-12-2023, 16:19 Gemeente Beverwijk wil het bestaande toilet in winkelcentrum de Beverhof in 2024 geschikt maken voor personen met een beperking. De gemeente gaat daarover in gesprek met de eigenaar van de...

Wie wil meedenken over een inclusief Beverwijk?

Wie wil meedenken over een inclusief Beverwijk?

In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken. Een invalidentoilet is dus geen voorbeeld van inclusie; een toilet dat...

Kracht van meedoen

Kracht van meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van Beverwijk, Velsen en Heemskerk kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid. Ideeen die op tafel liggen: Inwoners vragen wat ze van het idee van een stadspas/IJmondpas vinden. Inwoners naar hun...

Toegang tot sociale teams: wie helpt mee?

Toegang tot sociale teams: wie helpt mee?

Het Sociaal Team Beverwijk wil zijn bereikbaarheid in 2022 anders en beter organiseren. De particpatieraad is benieuwd wat dit betekent voor mensen met een hulpvraag. Op initiatief van de participatieraad wordt daarom een werkgroep opgericht die de ervaringen van...

Toegankelijkheid sociale regelingen

Toegankelijkheid sociale regelingen

Samen met de gemeente onderzoekt de participatieraad of inwoners die een beroep willen doen op de sociale regelingen van Beverwijk, goed de weg kunnen vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Dit noemen we de toegang tot het sociale domein. In 2019 heeft een...