Sociale regelingen

Alle berichten over sociale regelingen:

Een antwoord op vele vragen

https://www.beverwijkwijzer.nl/ De Beverwijkwijzer wijst u de weg naar organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt. Vooral uw vragen over zorg en ondersteuning, welzijn, wonen, opvoeding en gezin, werk geld en uitkering, vrijwilligerswerk, vervoer,...

Inburgering

Inburgering

Deze werkgroep is opgericht in 2020 en bestaat uit 3 leden van participatieraad Beverwijk, een bibliotheekmedewerker met aandachtsgebied basisvaardigheden (taal, digitaal, rekenen, computer) en een medewerker van de gemeente uit het sociale domein. In 2020 zijn...

Toegang tot sociale teams: wie helpt mee?

Toegang tot sociale teams: wie helpt mee?

Het Sociaal Team Beverwijk wil zijn bereikbaarheid in 2022 anders en beter organiseren. De particpatieraad is benieuwd wat dit betekent voor mensen met een hulpvraag. Op initiatief van de participatieraad wordt daarom een werkgroep opgericht die de ervaringen van...

Overgang voor jongeren die 18 worden is lastig

Overgang voor jongeren die 18 worden is lastig

Zodra jongeren 18 worden, veranderen veel regels ingrijpend. Dit heeft vooral gevolgen voor kwetsbare jongeren die hulpverlening ontvangen op basis van de Jeugdwet. Dit blijkt uit een inventarisatie die is gedaan tijdens een indrukwekkende bijeenkomst op [datum] voor...

Toegankelijkheid sociale regelingen

Toegankelijkheid sociale regelingen

Samen met de gemeente onderzoekt de participatieraad of inwoners die een beroep willen doen op de sociale regelingen van Beverwijk, goed de weg kunnen vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Dit noemen we de toegang tot het sociale domein. In 2019 heeft een...