Participatie

Berichten over participatie:

financiële ondersteuning sporters met een beperking

financiële ondersteuning sporters met een beperking

Voor inwoners met hoge kosten of een laag besteedbaar inkomen kan een aanvraag voor contributie worden ingediend bij het volwassenfonds sport en cultuur. De gemeente Beverwijk is aangesloten bij dit fonds. De aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair,...

Belasting aangifte zorgkosten.

Belasting aangifte zorgkosten.

Heb je een chronische ziekte of beperking en heb je hoge zorgkosten, bekijk dan dit webinair van Iederin/meerkosten.nl https://youtu.be/HAbqlCPuKO4  

Lokaal preventieakkoord

Lokaal preventieakkoord

In het kader van het Lokaal Preventieakkoord kiest elke gemeente twee extra thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. De participatieraad onderzoekt of het mogelijk is om sporten bij een organisatie of vereniging die deel uitmaakt van Uniek Sporten financieel te...

Sporten met een beperking

Sporten met een beperking

Van alle mensen in Nederland, heeft maar liefst 20% een beperking: 3 miljoen mensen. Voor Beverwijk met zijn 41.000 inwoners betekent dit dat grofweg 8.000 inwoners op de een of andere manier mindervalide is. Al deze mensen willen natuurlijk ook sporten, terwijl dat...