Minima

Alle berichten over minima:

Belasting aangifte zorgkosten.

Belasting aangifte zorgkosten.

Heb je een chronische ziekte of beperking en heb je hoge zorgkosten, bekijk dan dit webinair van Iederin/meerkosten.nl https://youtu.be/HAbqlCPuKO4  

Armoede bestrijding

Armoedebestrijding informatiemiddag in Hoofddorp 29 september 2022 Op dit moment worstelen veel mensen met een tekort aan financiën. Dat komt doordat gas, elektra en boodschappen duurder zijn geworden. Uiteraard is dit al gesignaleerd bij onze gemeente Als je een laag...

Kracht van meedoen

Kracht van meedoen

Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van Beverwijk, Velsen en Heemskerk kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid. Ideeen die op tafel liggen: Inwoners vragen wat ze van het idee van een stadspas/IJmondpas vinden. Inwoners naar hun...

Meer onderzoek naar IJmond-pas nodig

Meer onderzoek naar IJmond-pas nodig

De participatieraden in de IJmond hebben inwoners gevraagd hoe de gemeenten mensen met een laag inkomen beter kan bereiken en ondersteunen. Ondanks gemeentelijke inspanningen zijn er nog te veel mensen die geen gebruik maken van beschikbare regelingen, terwijl ze daar...

Geen advies Inkoop huishoudelijke hulp

Geen advies Inkoop huishoudelijke hulp

De twee werkgroepen die zich bezighielden met de Inkoop van huishoudelijke hulp zijn in 2020 opgeheven. Zij richtten zich vooral op de kwaliteitseisen bij de inkoop. Omdat volgens de gemeente de GGD de inspectie uitvoert en onverwachts de werkplek kan bezoeken, is het...