Subsidie voor mantelzorgers en vrijwilligers De werkgroep heeft 2017 geadviseerd om: de subsidieregeling niet in te voeren per 1 januari 2018; de subsidieaanvragen te behandelen volgens de concept-subsidieregeling; bij de betrokken organisaties te polsen wat zij...