Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Ook praat de groep met de hulpmiddelenleverancier Welzorg over veel voorkomende klachten bij het leveren...