Participatie

Participatie Berichten over participatie: Dag van de sport 2022 21 april 2022Op 27 augustus vindt in Beverwijk voor de tweede keer de Dag van de Sport plaats. Een groot aantal sportverenigingen werkt hieraan mee. Kom op deze dag kennismaken met allerlei sporten op...
Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen Alle berichten over hulpmiddelen: Gebruikersgroep Hulpmiddelen IJmond 21 april 2022Het Gebruikersoverleg Welzorg bestaat uit leden van de drie IJmondgemeenten en adviseert gevraagd en ongevraagd over hulpmiddelen voor inwoners van de gemeenten. Ook praat...
Vervoer

Vervoer

Vervoer Alle berichten over vervoer: Doelgroepenvervoer ‘Regiorijder’ 21 april 2022Doelgroepenvervoer is het vervoer van leerlingen en vervoer op basis van een Wmo-indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Een regionale klankbordgroep houdt de...
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid Alle berichten over toegankelijkheid: Wie wil meedenken over een inclusief Beverwijk? 19 april 2022In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en...
Minima

Minima

Minima Alle berichten over minima: Kracht van meedoen 19 april 2022Dit project wil inventariseren wat de participatieraden van Beverwijk, Velsen en Heemskerk kunnen doen bij het ontwikkelen van een armoedebeleid. Ideeen die op tafel liggen: Inwoners vragen wat ze van...