Overgang voor jongeren die 18 worden is lastig

Zodra jongeren 18 worden, veranderen veel regels ingrijpend. Dit heeft vooral gevolgen voor kwetsbare jongeren die hulpverlening ontvangen op basis van de Jeugdwet. Dit blijkt uit een inventarisatie die is gedaan tijdens een indrukwekkende bijeenkomst op [datum] voor jongeren. Hieruit kwam naar voren dat veel jongeren ernstige problemen tegenkwamen bij de overgang naar andere ondersteuningsvormen.

De IJmondiale werkgroep Jeugd heeft heeft daarom de gemeenten geadviseerd om bij de ontwikkeling van beleid in elk geval de volgende punten mee te nemen:

  1. Organiseer meer participatie van jongeren.
  2. Zorg dat er geen wettelijke obstakels zijn voor jongeren als ze 18 worden.
  3. Besteed meer aandacht aan initiatieven op het gebied van jongerenhuisvesting.
  4. Geef jongeren informatie die specifiek op hen is gericht.
  5. Betrek ook lichtverstandelijk beperkte jongeren met behulp van deskundigen.

De gemeenten hebben in de Jeugdnota en aanbesteding van hulp rekening gehouden met deze inbreng van jongeren.

Kijk voor meer informatie en een handige checklist op de website van het Centrum Jeugd en Gezin.