Complexe jeugdzorg

De werkgroep Jeugd van de participatieraden in de IJmond heeft de uitkomsten ontvangen van de klantreis complexe jeugd. Een klantreis is een beschrijving van de ervaringen die iemand doormaakt bij het contact met een organisatie. In opdracht van de IJmondgemeenten heeft adviesbureau BMC de ervaringen in de complexe jeugdzorg van een aantal cliënten en hun directe omgeving vastgelegd in de vorm van zo’n klantreis.

Uit de analyse daarvan komen aanbevelingen voor de aanbesteding van de regionale inkoop jeugdhulp:

  1. Investeer in de mogelijkheden voor inwoners en organisaties om overzicht te houden;
  2. Zorg voor een goede relatie tussen de  hulpverlener en de cliënt;
  3. Houd rekening met de invloed van het netwerk van inwoners;
  4. Zorg dat hulpverleners met elkaar samenwerken.  

De werkgroep is het eens met deze aanbevelingen. In het vervolg wil de werkgroep overigens eerder betrokken worden; nu lukte dat niet goed door de wisselende ambtelijke ondersteuning.

Verder wil de werkgroep benadrukken dat een deel van de aanbevelingen al langer gelden, zoals meer aandacht voor preventie, samenwerking tussen hulpverleners en het samenvoegen van budgetten voor hulpverlening. De werkgroep zou hierover graag met de hulpverlenersorganisaties en met de gemeente in gesprek gaan.